About Us Occasional Programs

Workshop of Kathak Dance by Padmashri Shovana Narayan

Back | Print


Az Amrita Sher-Gil Kulturális Központ 2 napos intenzív kathak ( észak-indiai klasszikus tánc )workshop-ot szervez kezdőknek és haladóknak egyaránt. A workshopot Padmashri Shovana Narayan tartja, kimagasló tudású táncos és koreográfus, társadalmi aktivista, történész, aki dolgozott a Indian Audits & Accounts Service-nél és az Asavari Institute of Kathak igazgatója is.

Workshop ideje: Jan 13 – Jan 14 | 10:00-től 16:00-ig

órabeosztás:

Kezdő óra: 10:00től 12:30-ig(szombat, vasárnap)

Haladó óra: 1:30től 16:00-ig(szombat, vasárnap)

A workshop díja:       Az egyik órára jelentkezőknek ( kezdő VAGY Haladó)   3500 Ft
Mindkét órára jelentkezőknek (kezdő éS haladó)                                                  5000 Ft

  • Ez egy mindenki számára NYITOTT workshop, azok is jöhetnek, akik szeretnének megismerkedni a kathak tánccal, és azok is, akik már tanultak kathakot, és fejleszteni szeretnék eddigi tudásukat.
  • Akik már rendekeznek kathak ismeretekkel, részt vehetnek mindkét csoport óráján.
  • Shovana Narayan Ji mindkét csoport óráján 1-2 kompozíciót fog megtanítani.
  • Mivel az táncórák hosszúak lesznek, mindenki gondoskodjon magának enni-inni valóról, amit a rövid szünetekben el lehet majd fogyasztani.
  • Regisztrálni, érdeklődni ezen a címen lehet:
    cultural.centre2@ indianembassy.hu (Szabó Anna)
    vagy a +36 30 307 681 számon Saumya Shuklánál, az Amrita Sher-Gil Kulturális Központ kathak tanáránál.

Néhány szó Padmashri Guru Shovana Narayanról

Padmashri Guru Shovana Narayan táncművészete költészettel teli, határokon túláradó öröm. Elismert égköve az általa képviselt művészeti ágnak, lenyűgöző táncos, kiforrot művész-koreográfus. Shovana Narayan nem csak India egyik legünnepeltebb kathak mestere, e művészeti ág területén végzett úttörő tevékenységének köszönhetően élő legendává is vált. Nagy hatást gyakorol közönségére, szenvedélyes, elegáns vibrálóa stílusa, könnyeden fogja össze évszázadok kathak örökségét. Egyedülálló, folyamatosan megujuló, lendületes, táncával megbabonázza közönségét. Neve nem csak a kathak tánccal forrt össze, hanem nemességel is. Pandit Birju Maharaj Ji tanítványa, többek között India negyedik legmagasabb kitüntetésében részesült( Padmashri cím) a kathak területén végzett szenvedélyes kutató munkájáért. 1970 óta vesz részt társadalmi programokban, a kathak tánc határait kiterjesztette olyan irodalmi területekre és érzékeny témákra mint környezet, a nők és gyerekek helyzete Indiában és más égető szociális kérdésekre, melyek mind irányadónak bizonyultak. 1993 és 1998 között együtt dolgozott a kiváló filozófus Ramchandra Gandhival( Mahatma Gandhi unokája), üttörő együttműködésük során Shovana Narayan különböző filozófiai témákat vitt színre. A darabok hires gondolkodók életén alapultak, mint Mahatma Gandhi, Swami Vivekanand, Ramana Maharshi, Ramkrishna Paramhansa, Assziszi Szent Ferenc. Megújította észak-India egyik narratív hagyományát, az egyszemélyes monológ formában előadott darabot (1996-ban Maithili Sharan Gupt Shakuntalája, 2000-ben Yashodha monológja Sitakant Mohapatratól.) Több operában és tévéfilmben is szerepelt.

1976 óta hoz létre nemzetközi produkciókat neves indiai és a világ más tájairól származó táncosokkal, zenészekkel, speciális gyerekekkel. Számos nemzetközi esemény kreatív igazgatója volt, többek között az Abilympics 2003 nyitó és zár ünnepségének és a Nemzetközösségi játékoknak 2010-ben.

Több mint 30 díjat kapott munkásságáért, ezek közül a legkiemelkedőbbek a Padmashri cím, melyet India elnöke adta át 1992-ben, valamint a Sangeet Natak Academy díja 1999-2000-ben, amelyet szintén India elnöke adta át. Ezeken kívül részesült a Parishad Samman(Delhi Kormányzat) kitüntetésben, átvehette a  japán Oisca díjat, Rajiv Gandhi Puraskar díjat, hogy néhányat említsünk.

http://www.shovananarayan.in/

Néhány szó a kathak táncról:

A kathak India északi részéről származó klasszikus tánc. A hindu templomokból származik, alapja a történetmesélés, később pedig eljutott a hindu és muszlim királyi udvarokba is.

A ’katthak ’ szanszkrit eredetű szó.  A ’kathak’ szó azokat jelölte, akik zenész-táncos dzsátiból származtak, ezzel foglalkoztak.

 Kezdetben ’kathiká’nak nevezték azokat az előadó művészeket, akik a mesélést, zenét, táncot ötvözve jelenítettek meg történeteket. Ezek az elemek később, hosszú évek alatt külön művészetekként fejlődtek tovább, A táncosok megtartották a kathika megnevezést. A kathak nritya (kathak tánc) kialakulásakor, az előadott történetek hindu istenekről istennőkről szóltak, az érzelmek kifejezésén volt a hangsúly. Ahogy a tánc megjelent a királyi udvarokban, megváltozott a szerepe, kifejezésmódja, és a táncosok viselete is. A technikai tudás, a gyors lépések és forgások fontosabbakká váltak, létrejöttek olyan ritmus kompozíció típusok mint tihái, tukda, paran. A tabla (két részes dob) fontos kísérő hangszer lett. A táncosok ángrakhát, kurtát kezdtek viselni. Színpadi előadások során a darabok fontos része volt a gyors lábmunka és a mozdulatok, gesztusok kifejező ereje is. Eleinte a kathak táncot egy ember adta elő, manapság csoportos előadások is gyakoriak. Az általunk ismert kathak nritya teljesen más mint a falvakban előadott kathak nritya. Utóbbit Natvari nrityának is hívják, hiszen Natvari életén alapuló történeteket beszél el, Natvari Krisna egyik neve. A kathak táncban sokszor megjelenik Krisna alakja, néha mint rosszalkodó gyerek, néha mint bambuszfurulyán játszó felnőtt, aki flörtöl a gópikákkal(  falusi lányok) és táncot lejt velük és Rádhával.

The Amrita Sher-Gil Cultural Centre is organizing a 2 days extensive workshop for beginners & advanced level participants in the North Indian Classical Dance – Kathak. It will be conducted by Kathak exponent Padamashri Shovana Narayan Ji. An elegant dancer par excellence, choreographer, a silent social activist, historian, an officer (retired) of the Indian Audits & Accounts Service & the Director of Asavari Institute of Kathak.  I would like ALL Kathak students (Old and new) of ASCC to join this workshop as it’s a once in a lifetime opportunity to be taught by such a legendary artist.  

 Dates : Jan 13th – Jan 14th | 10:00 AM to 4:00 PM

Beginners Batch Timings : 10:00 am to 12:30 PM Saturday AND Sunday,

Advanced Batch Timings : 1:30 PM to 4:00 PM Saturday AND Sunday

Workshop Fee: HUF 3500 (Single Batch) | HUF 5000 (Both Batches)

 ø  THIS WORKSHOP IS OPEN FOR ALL – those wanting to discover this Indian dance style & those who wish to enhance their skills.

ø  Participants can enrol in both batches if they wish to do so.

ø  Both the batches will be taught one or two compositions in pure Kathak style. 

ø  You are requested to carry refreshments (Drinks & Snacks) with you as these workshops will be extensive with small breaks in between.  

ø  For registrations & enquires please email : Ms.Anna Szabo: cultural.centre2@ indianembassy.hu,

Or call Ms.Saumya Shukla (Kathak teacher at ASCC) : +36 30 307 681

About Padmashri Guru Shovana Narayan : 

Padmashri Guru Shovana Narayan is sheer poetry and sublime joy transcending boundaries. An acknowledged and exquisite diamond of her art style, an outstanding dancer, a consummate artiste and choreographer, she is not only India’s most celebrated Kathak Guru and Maestro of the present age but she has also become a living legend who has blazed a trail in Kathak. She is, intense and passionate, elegant yet vibrant, effortlessly spanning centuries of Kathak heritage as she does her dance space. She is individualistic, contemporary and ever dynamic, which make her performances mesmerizing. Her name is not only synonymous with Kathak but also with ennoblement. She is a disciple of Pandit Birju Maharaj Ji & for her extremely researched & passionate work in the field of Kathak, she’s been awarded the fourth highest civilian award in India, the Padamashri, amongst many others.

Exhibiting a spirit of social activism, since 1970s, she has extended the boundaries of Kathak to unchartered literary territories and sensitive social issues such as on environment, women, child and various burning social issues that have proved to be trend-setters. During the period 1993 to 1998, she pioneered the genre of dance enactments to philosophical themes with eminent philosopher, late Prof Ramchandra Gandhi (grandson of Mahatma Gandhi) that were based on the lives of contemporary thinkers and sages (Mahatma Gandhi, Swami Vivekanand, Ramana Maharshi, Ramkrishna Paramhansa, Francis of Assisi). She has also rejuvenated the narrative tradition of North-India by presenting soliloquy (“Shakuntala” by Maithili Sharan Gupt in 1996 and “Yashoda’s Soliloquy” by Sitakant Mohapatra in 2000). She has also performed in several operas and tele-films.

Shovana has spearheaded and produced international collaborative works with nationally and internationally known Indian and western dancers and musicians and with special children since 1976. She has been Creative Director-choreographer of several international events such as the Opening and Closing Ceremonies of 6th International Abilympics 2003, Commonwealth Games 2010

she has been conferred with numerous awards, outstanding among which are the Padmashri Award for excellence and outstanding contribution to dance by the President of India in 1992 and yet again the Sangeet Natak Akademi award by the President of India for 1999-2000. Some of the over 30 awards won by her include Delhi Govt’s Parishad Samman, Japan’s Oisca Award, Rajiv Gandhi Puraskar,just to name a few.

(http://www.shovananarayan.in/)

About Kathak:

Kathak is a Classical dance from the Northern part of India. The dance originated from Hindu temples in the form of storytelling and travelled to the courts of Hindu and then Muslim Kings.

’Katthak’ is a sanskrit word. ’Kathak ’ in sanskrit means ’storyteller, narrator’. Katthak word meaning was ’someone from singer-music player and dance jati’.
In early times, people who told stories combining singing, narrating and dancing were called ’Kathika’. For some reason over the years those who used to practice these art forms together, began to pursue singing, narrating dancing separately. Storytellers who told stories through dance continued to call them self ’Kathika’ or ’Kathaka’.
Kathak nritya evolved, it was called ’Kathak a’ or ’Katthaka’. Initially Kathak was performed in temples and stories were based on the life of Hindu Gods and Godesses. That time there was more emphasis on ’bhava’. Slowly, as the dance shifted from temples to the Mughal courts, the dance and dancers’ appearance-costume, jewelry etc changed. Footwork became more important than bhava or expressions. Tihai, tukdas, paran and other compositions emerged. Tabla became an important accompanying instrument. Dancers began to wear angrakhaa (Type of frocks), kurta etc. When nritya was performed on stage, both footwork and abhinaya / expressions became an important element of Kathak dance. First Kathak was performed only by one person, now artists perform together. The dance we know as Kathak nritya, is very different from the Kathak nritya of villages. This was also called the ’Natvari Nritya’ since it’s based on the life of Natvari, another name of Lord Krishna. There are many elements in Kathak dance of Lord Krishna’s legends, his character, childhood naughtiness, adulthood flirting & the ultimate – Raasa Nritya which he danced with the gopikas (village belles) & Radha.