About Us Embassy News

Speech of PM Modi at UN General Assembly

Posted on: September 26, 2020 | Back | Print

A miniszterelnöknek az Egyesült Nemzetek 75. évfordulóján tartott Közgyűlésén elhangzott beszéde


2020. szeptember 26.


Tisztelt Elnök úr!

India több mint 1.3 milliárd állampolgárának nevében szeretnék gratulálni minden tagországnak az Egyesült Nemzetek alapításának 75. évfordulója alkalmából. India büszke arra, hogy az Egyesült Nemzetek alapító tagjai között vallhatja magát. E történelmi jelentőségű alkalomból érkeztem erre a globális platformra, hogy megosszam önökkel India 1.3 milliárd lelket számláló népének gondolatait.

Elnök úr

A világ 1945-ben jelentősen különbözött a mai kor világától. A globális helyzet, források-készletek, problémák-megoldások; minden egészen más volt. És ennek eredményeképpen annak az intézménynek a formája és az összetétele, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy globális jólétet biztosítson összhangban volt az akkori idők uralkodó helyzetével. Ma egy egészen más korszakban élünk. A 21. században. A jelen és maga a jövő elvárásai és kihívásai gyökeresen eltérnek a múltbeli tapasztalatoktól. Ebből következően ma a nemzetközi közösség egy nagyon fontos kérdéssel áll szemben: Vajon az intézmény karaktere, melyet alapítói az 1945-ben uralkodó körülmények között építettek ki ma is releváns-e? Ha az évszázad változik, mi azonban nem, akkor a változást hozó erő gyengévé válik. Ha áttekintjük az Egyesült Nemzetek elmúlt 75 évét, számos nagy jelentőségű eredményt találunk. De ugyanakkor több olyan esetet is észrevehetünk, amelyek rámutatnak az Egyesült Nemzetek önvizsgálatának komoly szükségességére. Mondhatjuk ugyan, hogy sikeresen elkerültünk egy harmadik világháborút, de nem tagadhatjuk, hogy számos háborút és polgárháborút megélt a világ. Terrortámadások rázták meg a világot és sok vérontás történt. Azok, akik életüket vesztették ezekben a háborúkban és támadásokban emberek voltak, ahogy Önök és én. Gyermekek ezrei, akik máskülönben gazdagabbá tették volna a világot hagytak el minket idő előtt. Olyan sok ember vesztette el megtakarított vagyonát és vált otthontalan menekültté! Vajon elegendőek voltak-e az Egyesült Nemzetek erőfeszítései ezekben az időkben, és vajon ma megfelelőek-e? Az elmúlt 8-9 hónapban az egész világ a globális méretű koronavírussal küzdött. De hol van az Egyesült Nemzetek ebben a világjárvány elleni közös küzdelemben? Hol van hatékony válasza?

Elnök úr,

Az óra megkívánja, hogy reformokat vezessünk be az Egyesült Nemzetek által adott válaszokba, eljárásaiba, karakterébe. Tény, hogy Indiában az Egyesült Nemzetekbe vetett hit és az iránta érzett tisztelet példanélküli. De az is igaz, hogy India népe régóta várja az Egyesült Nemzetek reformjainak véghezvitelét. Ma India népét aggodalommal tölti el a kérdés, hogy vajon ezek a reformfolyamatok elérik-e valaha logikus kiteljesedésüket. Meddig hagyják még ki Indiát az Egyesült Nemzetek döntéshozó folyamataiból? Az országot, amely a világ legnagyobb demokráciája, az országot, amely a világ népességének több mint 18%-át teszi ki, az országot, amelynek több száz nyelve, több száz dialektusa, számos vallási felekezete, ideológiája van, az országot, amely évszázadokig vezető globális gazdaság volt és amely idegen uralom alatt sínylődött több száz évig.


Elnök úr,


Amikor erősek voltunk, nem zavartuk a világot; amikor gyengék voltunk, nem lettünk a világ terhévé.

Elnök úr,

Meddig kell várnia egy országnak, különösen akkor, amikor abban az országban lezajló változások az egész világnak egy jelentős részét is érintik?

Elnök úr,

Az eszmék, amelyekre az Egyesült Nemzetek épült nagyon hasonlóak India elveihez, és semmiben sem különböznek annak alapvető filozófiájától. A szavak; ‘Vasudhaiv Kutumbakam’, az egész világ egy család gyakran visszhangoztak az Egyesült Nemzetek ezen termében. A mi szemünkben az egész világ egy család. Ez kultúránk, karakterünk és gondolkodásunk része. Az Egyesült Nemzetek tagjaként is India mindig az egész világ jólétét helyezte előtérbe. India az az ország, amely bátor katonáit közel 50 békefenntartó misszióra küldte. India az az ország, amely a béke megteremtése során elvesztette bátor katonáinak maximális számát. Ma minden indiai látja, miként járul hozzá országa az Egyesült Nemzetek munkájához, és arra törekszik, hogy India kibővített szerepet kapjon az Egyesült Nemzetekben.


Tisztelt Elnök úr,

India volt az, aki kezdeményezte az ‘Erőszakmentesség Nemzetközi Világnapjának’ megünneplését október 2-án, és a ‘Jóga Nemzetközi Világnapját’ június 21-én. Hasonlóan, A Koalíció a katasztrófákkal szemben ellenálló infrastruktúráért és a Nemzetközi Napenergia Szövetség India erőfeszítéseinek köszönhetően váltak mára valósággá. India mindig az egész emberiség érdekeit tartotta szem előtt, és nem a sajátját. Ez a filozófia mindig is India politikájának mozgatórugója volt. Ennek a filozófiának bizonyítékait nyújtja Indiának Szomszédságpolitikája, a ‘Cselekedj Kelet felé’ politikánk, a ‘Biztonság és gyarapodás mindenkinek a régióban’ gondolatai, és az Indo-Csendes-óceáni térség megközelítésében. India partnerséget létrehozó kapcsolatait is éppen ez az elv vezérli. India baráti gesztusai egy másik ország felé soha nem irányulnak egy harmadik ellen. Amikor India megerősíti fejlesztésre irányuló partnerségét, azt soha sem azzal a gonosz szándékkal teszi, hogy a partner országot függővé vagy szerencsétlenné tegye. És soha nem haboztunk a fejlődésünkkel kapcsolatos tapasztalatok megosztását illetően.

Elnök úr,

Az indiai gyógyszeripar még a tomboló világjárvány rendkívül nehéz időszakában is több mint 150 országba küldött alapvető gyógyszereket. A világ legnagyobb vakcinagyártó országaként ma szeretném ismét biztosítani a globális közösséget. I
ndia oltóanyag-előállítási és szállítási kapacitását arra fogjuk használni, hogy az egész emberiséget segítsük a válság leküzdésében. Indiában és a szomszédos országokban a klinikai vizsgálatok 3. fázisán dolgozunk. Emellett India minden országnak segítséget nyújt az oltások szállításához szükséges hideglánc- és tárolási kapacitás fejlesztésében.

Elnök úr,

Jövő év januárjától India a Biztonsági Tanács ideiglenes tagjának kötelezettségeit is el fogja látni. Ezúton szeretném kifejezni hálámat minden társországnak, amely Indiát ezzel a bizalommal felruházta. A világ legnagyobb demokráciájának presztízsét és tapasztalatait az egész világ javára fogjuk fordítani. Útunk az emberi jóléttől a Világ jóléte felé vezet. India mindig a béke, biztonság és gyarapodás támogatása mellett fog felszólalni. India nem fog habozni, hogy felemelje hangját az emberiség, az emberi faj és az emberi értékek ellenségei – a terrorizmus, a drog- és illegális fegyverek csempészése és a pénzmosás ellen. India kulturális öröksége, hagyománya, több évezredes tapasztalata mindig jó szolgálatot fog tenni a fejlődő országok számára. India tapasztalatai, fejlődésének útja, annak minden magaslata és hullámvölgye erősíteni fogja az utat a világ jóléte felé.

Elnök úr,

Az elmúlt néhány évben a Reformálás-Végrehajtás-Átalakítás mantráját követve India nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy változást hozzon milliónyi állampolgárának életébe. Ezek a tapasztalatok legalább annyira hasznosak számos ország részére, mint számunkra. Nem volt könnyű feladat 400 millió embert összekötni a bankrendszerrel csupán 4-5 év alatt. De India bebizonyította, hogy meg lehet csinálni. Nem volt könnyű feladat 600 millió embert felszabadítani a szabadég alatti székletűrítés kellemetlen helyzete alól 4-5 év alatt. De India elérte. Nem volt könnyű feladat több mint 500 millió embernek, 2-3 év alatt hozzáférést biztosítani az ingyenes egészségügyi ellátáshoz. De India képes volt megtenni. Ma India a Digitális Tranzakciók egyik vezetője. Ma India digitális hozzáférést nyújt milliónyi állampolgárának, ezzel biztosítva átláthatóságot és az életben elfoglalt szerepük megerősítését. Ma India új kampányba kezd, hogy 2025-retuberkulózis-mentessé tegye az országot. Ma India új programot indít, hogy 150 millió falusi háztartás vezetékes ivóvíz-ellátását biztosítsa. A közelmúltban India hatalmas projektbe kezdett, hogy 600.000 faluját szélessávú optikai kábellel kösse össze.

Elnök úr,

Az ‘önellátó India’ jövőképével haladunk előre a pandémia kitörését követő korszak megváltozott körülményei között. Az önellátó India a globális gazdaság erőszorzója is lesz egyben. Ma azt is biztosítjuk, hogy semmilyen megkülönböztetés ne érje az ország egyetlen állampolgárát sem a programok által létrehozott előnyök biztosítása során. Indiában jelenleg is nagyszabású erőfeszítéseket teszünk a női vállalkozások és női vezetői pozíciók népszerűsítésére. Az indiai nők ma a legnagyobb kezdeményezettjei a világ legnagyobb mikrofinanszírozási programjának. India egyike azoknak az országoknak, ahol a nők számára 26 hetes fizetett szülési szabadságot biztosítanak. A transzneműek jogainak biztosítása érdekében szükséges jogi reformok kidolgozása jelenleg is folyamatban van.

Elnök úr

A haladás felé vezető útja során India tanulni szeretne a világtól, ahogy szeretné megosztani saját tapasztalatait is. Bízom abban, hogy 75. évfordulója alkalmából az Egyesült Nemzetek Szervezete és tagállamai határozott elkötelezettséggel igyekeznek majd fenntartani ennek a nagyszerű intézménynek jelentőségét. Az Egyesült Nemzetek stabilitása és az Egyesült Nemzetek erőteljes pozíciójának megteremtése, fenntartása elengedhetetlen a világ jólétéhez. Az Egyesült Nemzetek megalapításának 75. évfordulója alkalmából tegyünk ismét ígéretet arra, hogy a világ jólétének szenteljük magunkat.


Köszönöm.

Delhi

2020. szeptember 26.

A beszéd hindí nyelven hangzott el. A magyar szöveg az angol nyelvű fordítás alapján készült.